Home
je bent niet ingelogd | log in


   e-mailadres-
   wachtwoord
  
wachtwoord vergeten? | wat is een jobagent? | Inloggen in ONE

Home

Vacatures

Organisaties

Inschrijven

Mijn jobagent

Actueel

Loopbaancentrum

Over deze site

Voor werkgevers

Overzicht


Over deze site


Persberichten


Reageer


Over de makers


Privacy Protocol


Help


Over de makers

JobsRepublic
JobsRepublic is leverancier van internetapplicaties en internetdiensten op het gebied van werving- en selectie en arbeidsmobiliteit. De activiteiten van JobsRepublic kunnen worden onderverdeeld in enerzijds uitgevers-activiteiten in de vorm van doelgroepgerichte carrièresites en daaraan gekoppelde vacaturekranten en anderzijds in software- en productontwikkeling op het gebied van e-recruitment. De vijf doelgroepgerichte carrièresites van JobsRepublic trekken jaarlijks 2,1 miljoen unieke bezoekers.

JobsRepublic Publishing
Met de voortschrijdende professionalisering van E-Recruitment is in de afgelopen jaren bij werkvers en banenzoekers binnen een aantal branches en beroepsgroepen de vraag naar specialistische adequate wervingskanalen via internet enorm toegenomen. Door de specialistische benadering wordt voor werknemers het kaf van het koren gescheiden, waardoor deze veel beter in staat worden gesteld om binnen het 'gefilterde' banenaanbod passende vacatures te vinden. Werkgevers worden door deze aanpak bediend met een carrièresite die heel specifiek voor de betreffende branche is ontwikkeld en daardoor in vergaande mate aansluit bij de specifieke wensen en vereisten.

De doelgroepgerichte carrièresites van JobsRepublic zijn gebaseerd op de in eigen beheer ontwikkelde JobsRepublic General CareerSite. Hierdoor is het voor JobsRepublic mogelijk om in zeer korte tijd nieuwe sites te ontwikkelen die zich richten ten dienste van een specifieke branche, beroepsgroep of regio. Op korte termijn zullen sites volgen voor de Zorg, Bouw en de decentrale en centrale Overheid.

JobsRepublic E-Recruitment Solution Providers
JobsRepublic - en haar voorloper RBG Interactive - houdt zich sinds 1998 exclusief bezig met de ontwikkeling van arbeidsmarktcommunicatieproducten en werving- en selectietoepassingen via Internet. In de afgelopen jaren is daardoor buitengewoon veel expertise opgebouwd op dit terrein binnen JobsRepublic. Deze expertise heeft zijn neerslag gevonden in het in 2002 gereedgekomen JobsRepublic E-Recruitment System (JERS) dat de basis vormt voor een uitgebreide webbased productenserie ten behoeve van het werving- en selectieproces.

Door JERS en de daarop gebaseerde productenserie is JobsRepublic in staat om voor ieder type organisatie, groot of klein, centraal of decentraal georganiseerd, een passende e-recruitmentoplossing te realiseren die in vergaande mate bijdraagt aan een efficiënter en effectiever werving- en selectieproces.